Aizputes novads

Ūdeņi, ūdenskritumi

Aizputes dzirnavdīķis

Dzirnavdīķis atrodas Aizputes novada, Aizputes pilsētas administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 0.8 metri, bet maksimālais dziļums - 1.8 metri, spoguļa laukuma platība - 3.46 ha (mērot kartē). Aizputes dzirnavdīķis uzstādināts uz Tebras upes pirms 1. Pasaules kara.

Dzirnavdīķa galā atrodas ūdensdzirnavas, kas ir mūra celtne ar kārniņu jumtu un izbūvi uz stabiem celta 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā. Ēkai saglabājušās vairākas vēsturiskas arhitektūras detaļas. 1923. gadā agrāko koka riteņu vietā dzirnavās iemontēja metāla turbīnu. Dzirnavās gatavoja dažādus miltus, mannu, putraimus un grūbas. Dzirnavas pieklusa 60. gadu vidū, kad kolhozi iekārtoja savas maltuves. 1998. gadā privātuzņēmējs ūdensdzirnavās izveido mazo elektrostaciju ar 60 kW jaudu.

 

Iespēja bildes lejuplādēt no portāla redzet.lv

Kazdangas Dzirnezers

Dzirnezers un dzirnavas
Dzirnavas būvētas 1840. gadā, tās ir pilnībā pārbūvētas un tikai ārējā fasāde sniedz nelielu ieskatu par toreizējiem laikiem, turpretī dzirnavu dambis ir ļoti labi saglabājies. Dzirnezers jeb dzirnavu dīķis ir uzpludināts uz Alokstes upes un tā dzelmē un krastos ir daudz avotu, tādēļ dziļums ir nevienāds. Kopumā Kazdangas parka teritorijā ir daudz dīķu, jo Kazdanga bija pirmā vieta visā cariskajā Krievijā, kur ap 1870. gadu sāka nodarboties ar dīķsaimniecību.

Adrese: Liepu gatve 10, Kazdanga
www.aizputesnovads.lv

 

Iespēja bildes lejuplādēt no portāla redzet.lv

Dzērves - Bērziņu avotu ūdenskritumi

Dzērves - Bērziņu avotu augšējais ūdenskritums
Augstums: Ap 0,4 m
Platums: Ap 0,8 m
Ūdenstece: Dzērves - Bērziņu avotu radītais strauts
Pieejamība: Samērā sarežģīti atrodams ūdenskritums.
Atrašanās vieta: Aizputes novads, Cīravas pagasts, starp Dzērvi un Aizputi, netālu no Bērziņiem, netālu no Dzērves - Bērziņu avotiem
Apraksts: Ūdenskritums ir izveidojies nevis uz dolomīta, avotkaļķa vai smilšakmens, bet uz... kūdras. Iespējams, ka avota ūdenī esošie minerāli ir kūdru nedaudz nostiprinājuši.

Dzērves - Bērziņu avotu apakšējais ūdenskritums
Augstums: Ap 0,5 m
Platums: Ap 0,7 m
Ūdenstece: Dzērves - Bērziņu avotu radītais strauts
Pieejamība: Samērā sarežģīti atrodams ūdenskritums.
Atrašanās vieta: Aizputes novads, Cīravas pagasts, starp Dzērvi un Aizputi, netālu no Bērziņiem, netālu no Dzērves - Bērziņu avotiem, ap 15 metrus lejpus pirmajam ūdenskritumam.
Apraksts: Ūdenskritums ir izveidojies uz kaļķiežiem, kurus izgulsnējis avota ūdens.

Ķintu aka

Atrodas 1 km uz DA no Dzērves skolas (Lieldzērves muižas), pļavās, ap 250 m no Avotiņu mājām. Samērā viegli pieejams. Ir norādes zīmes. Pieejams pa taku pāri laukam. Labā laikā var piebraukt pa pļavu ar auto.

Aka ir izveidota nezināmos laikos, un lielākie akmeņi, kas veido akas grodus, ir gandrīz 2 m gari. Akas šķērsgriezums veido kvadrātu ar 1,25 m garām malām. Līdz 19. gadsimta vidum šajā vietā bijušas zemnieku mājas Ķintes. Aka tiek vērtēta gan kā varbūtēja sena kulta vieta, gan pavisam vienkārši — tā ir pēdējā liecība no kādreiz varenas saimniecības.

www.ancientsites.eu


Parki, koki

Cīravas Mežaparks

Pastaigu un skaistu dabas skatu cienītājiem Cīravas Mežaparkā ir izveidotas pastaigu takas ar soliņiem un tiltiņiem. Takas lielākā daļa ved gar Durbes upes krastiem, atklājot skatam daudzos līkumus un bebru nedarbus, skābaržu, bērzu, apšu un priežu audzes. Tās plaši iecienījuši arī nūjotāji.

 

2016. gadā šeit tika atklāta “Bebru taka” ar 7 aktīvās atpūtas elementiem, vairākām šūpolēm, skatu platformām u.c. objektiem.

 

Interesanti ikvienam!

 

Sīkāka informācija par pastaigu takām zvanot pa tālr.: 25435898

www.cirava.lv

Sienāžu parks

Aktīvas atpūtas cienītājiem un ģimenēm ar bērniem Cīravā pie bērnu dārza un dzirnavu dīķa atrodas Sienāžu parks ar skaistu akmens dārzu, koka elementu dabas taciņu, šūpolēm, lapeni un soliem, ugunskura vietu un diviem āra trenažieriem. Nākotnē plānots ierīkot dekoratīvos stādījumus un izveidot laukumus bumbu spēlēm.

www.cirava.lv

Kazdangas muižas parks un aleja

Kazdangas parks - Parks sākts veidot 19.gs. sākumā kā ainavu parks. Tagad lielākais Latvijā ~190 ha. Tajā vairāk nekā 200 sugu koku un krūmu. No tiem 127 sugas – svešzemju. Parka pirmos plānus, domājams, veidojis arhitekts J.G. Berlics, 19.gs. beigās papildinājis V.M. Engelhardts. Parkā ir tilti, soliņi, grota.

 

Kazdangas parkā ir apskatāmas skulptūras, šobrīd tās izvietotas  desmit parka vietās, skulptūras darinājuši  mākslinieki Alvis Vitrups, Guntis Jekste, Gatis Selderiņš, Alfrēds Kunstmanis kā arī  Liepājas mākslas vidusskolas audzēkņi. 

 

Grota- Kazdangas parks ir veidots mežu ainavu parks ar daudziem skatu un skaņu punktiem. Grota atrodas Valātas parka daļā, netālu no Vītoliņu pilskalna. Grota veidota 1914. gadā. Šeit barons fon Manteifels pēc rīta izjādes mēdzis dzert tēju un klausīties ko pilī runā.


Ŗiņķakrusti - Kazdangas parkā atrodas divi riņķakrusti katrs svā Dzirnezera pusē. Šie ir vienīgie zināmie riņķakrusti Kurzemē. Viens rinķakrusts uzstādīts virsmežsargan Šēferim, kas līdz 1800. gadam dzīvojis un kopis Kazdangas parku. Par otru ir divi dažādi nostāsti.

www.kazdangaspils.com

 

Cīravas Rododendru dārzs

2010. gada jūnijā Cīravas kapsētas teritorijā tika atklāts un iesvētīts Rododendru dārzs. Tā tapšanu atbalstīja ne tikai vietējā pašvaldība, bet arī pagasta iedzīvotāji ar saviem ziedojumiem. Šobrīd dārzā ir ap 170 gan mūžzaļajiem, gan vasaras zaļajiem rododendriem dažādās krāsās. Kopā ap 57 šķirnēm. Katru gadu rododendru dārzs tiek papildināts ar jauniem stādījumiem. Ziedēšanas laiks- maijs, jūnijs.

www.cirava.lv

Misiņkalna dabas parks

Misiņkalna dabas parks uzsākts veidot 20. gs. sākumā. Parka platība šobrīd ir aptuveni 28 ha. Misiņkalns ir Aizputes pilsētas augstākā vieta. Tā augstums sasniedz 95,4 m. No virsotnes paveras ainavisks skats uz pilsētu.


Parka stādījumu atjaunošana uzsākta 1992. gadā. Iespējams iepazīt dažādu retu sugu augus un stādījumus, kā arī izbaudīt neskarto dabu. Šobrīd parku caurvij atjaunoti pastaigu un velo celiņi, parka teritorijā atrodas mototrase, kurā norisinās Latvijas mēroga sacensības motokrosā.

visitaizpute.lv

Lažas – Padures muižas parks

Muiža celta 1871. gadā, kad ierīkots arī parks ar mākslīgi izraktu dīķi. Parkā aug vairākas reti sastopamu koku sugas. Pēc pirmās brīvvalsts agrārās reformas 1920. gadā muižas zeme tika sadalīta zemniekiem – Latvijas brīvības cīnītājiem, bet muiža palikusi bez saimnieka. 1929. gadā to piešķīra skolas ierīkošanai.

2017. gadā tika veikta esošā dīķa krasta tīrīšana un izveidota publiskā slidotava uz muižas parka dīķa (ziemas sezona), kas vakaros tiek izgaismota. Vēl parka teritorijā uzstādīta lapene un vairāk kā 300 m garumā izbūvētas gājēju taciņas. Vasarā šī lapene pilda nelielas vasaras estrādes funkcijas. Muižas parka teritorija sakārtota tā, lai nodrošinātu pieejamību personām ar īpašām vajadzībām, kā arī personu drošību dažādās parka teritorijā rīkotās kultūras un sporta aktivitātēs.

visitaizpute.lv

Dabas liegums "Tebras ozolu meži"

Dabas liegums "Tebras ozolu meži" dibināts 2004.gadā, lai saglabātu Dienvidkurzemei raksturīgus ozolu mežus. Dabas lieguma platība ir 49 hektāri. Liegumā atrodas galvenokārt veci un vidēji veci ozolu, ozolu un liepu meži. Sastopamas tādas īpaši aizsargājamas augu sugas kā sīpoliņu zobainīte, krāsu zeltlape un kalnu grīslis. Dabas liegums ir "Natura 2000" teritorija, jo tajā sastopamie ozolu meži ir Biotopu direktīvas biotops.

www.daba.gov.lv

www.daba.gov.lv


Atsegumi, pilskalni, akmeņi

Valātas pilskalns

Ejot uz augšu pa Alokstes upi, 3 km no Kazdangas centra starp Vecpili un Valātu ir Valatas pilskalns. Lakuma platības (apm. 0,6 ha) ziņā viens no lielākajiem Kursas pilskalniem. Dabiski aizsargāts no trim pusēm, bet neaizsargātajā Z pusē divi vaļņi un divi grāvji. Aiz tiem atradusies vairākus hektārus liela senpilsēta. Atrastas 12.-15. gs. senlietas. Pilskalns ir viens no skaistākajiem Kurzemē. Izteikts minējums, ka pilskalnā atradusies Rīmju hronikā minētā 1263. g. vāciešu nodedzinātā Lažas pils.

www.kazdangaspils.com

Cīravas akmens krāvumi

“Mūrnieki”, Cīravas pagasts, Aizputes novads
+371 26491575

Tas atrodas pie Dunalkas pagasta robežas – netālu no Mūrnieku mājām. Tas ir viens no tiem Latvijas arheoloģiskajiem pieminekļiem, par kura izcelsmi arheologiem nav pārliecinošas hipotēzes. Laukumu ierobežo 106 lielāki akmeņi, izvietoti noteiktās orientācijās pret debesu pusēm. Akmeņu caurmērs ap 1-1,2m, tie likti plakaniski uz zemi, krāvums stiepjas apmēram 2 km garumā.

Par šī objekta izcelsmi ir divas versijas. Vienam, ka tas ir sena krīvu svētvieta ar īpašu enerģētiku un strāvojumu. Otra - objekts radies lauksaimnieciskās darbības rezultātā. 

www.kulturaskarte.lv